Hoe werkt het

Kosten

De tarieven voor bewindvoering liggen vast. Er zijn aanvangskosten en maandelijkse kosten. Is het inkomen te laag dan kunnen we bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit die ik wil bieden te waarborgen en verder te ontwikkelen heb ik me aangesloten bij NBBI, de brancheorganisatie voor bewindvoerders.

Online dossier

Alle dossiers en gegevens van cliënten worden vastgelegd en beheerd in het programma Onview. De cliënt kan met eigen inloggegevens hierin precies volgen wat ik doe.

Verantwoording

Als bewindvoerder moet ik jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de wijze waarop ik mijn taak heb uitgevoerd.

Kosten

De tarieven voor bewindvoerders worden jaarlijks door de minister vastgesteld en de rechter bepaalt bij de start van het bewind welk tarief van toepassing is. [kostentabel]

Kosten bij de start van de bewindvoering
Voor de eerste werkzaamheden bij het opstarten van de bewindvoering wordt eenmalig bedrag in rekening gebracht. Dit zijn de aanvangskosten. Voor een eenpersoonshuishouden is dit € 657.03, voor een tweepersoonshuishouden € 787.71. Daarnaast brengt de rechtbank griffierechten in rekening voor de aanvraag van het bewind.. [toelichting]

Kosten per maand voor de bewindvoering
Voor de maandelijkse werkzaamheden wordt een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht. Voor een eenpersoonshuishouden zonder problematische schulden is dit € 116.26 en met problematische schulden € 150.44. Voor een tweepersoonshuishouden is dit € 139,55 zonder problematische schulden en maximaal € 180,49 als er sprake is van problematische schulden.

Laag inkomen
Als jouw inkomen niet hoog genoeg is om de kosten voor bewindvoering te betalen, dan kan ik hiervoor in jouw naam bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen.

Kwaliteit

NBBI

Meliander Bewind staat voor betrouwbaarheid, integriteit en transparantie. Om de kwaliteit die ik wil bieden te waarborgen en verder te ontwikkelen heb ik me aangesloten bij NBBI – de brancheorganisatie voor bewindvoerders. Daarnaast word ik jaarlijks op vele aspecten gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank. [meer informatie]

Heb je een klacht?

Voor mij staat de tevredenheid van mijn cliënt voorop. Is er ondanks alles iets waarvan jij vindt dat ik het beter had kunnen doen, neem dan contact met me op. Ik ga graag samen met jou op zoek naar een oplossing.

Komen we er niet samen uit, dan kun je een formele klacht indienen. Dit kun je uitsluitend schriftelijk doen. In de klacht moet tenminste het volgende worden vermeld:

    • Naam en adres van de indiener
    • Dagtekening
    • Een omschrijving van de klacht

Vergeet de klacht niet te ondertekenen?

Lees de volledige klachtenregeling.

Online dossier

Alle dossiers en gegevens van cliënten worden vastgelegd en beheerd in het programma Onview. Iedere cliënt van Meliander Bewind krijgt de mogelijkheid om zelf en altijd zijn of haar dossier in te zien. Zodra het dossier is ingevoerd ontvangt de cliënt een persoonlijke inlogcode voor de eigen omgeving in Onview.

Je kunt hier inloggen: mijn.onview.nl

Heb je vragen? Neem contact met me op.

Verantwoording

Als bewindvoerder moet ik jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de wijze waarop ik mijn taak heb uitgevoerd. Ik moet dit doen voor elk dossier dat ik beheer. Hiervoor gelden strenge regels die ervoor zorgen dat de beschermingsmaatregelen goed worden uitgevoerd. Als dat kan, worden deze rapportages eerst met cliënt (én zijn of haar zorgverlener, hulpverlener of mantelzorger, als de cliënt hier schriftelijk mee akkoord is) besproken voordat deze naar de rechtbank worden gestuurd.

Contact

Kortom, ik neem financiële zorgen uit handen! Wil je meer weten over wat ik voor jullie kan betekenen als bewindvoerder? Heb je vragen?

Menu