Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind

Als iemand niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. Het doel is de financiële belangen beschermen, en misbruik van de situatie door anderen voorkomen.

Voordelen van een bewindvoerder

Door de financiële zorg uit handen te geven kunnen mantelzorgers en zorg- en hulpverleners zich richten op de dagelijkse zorg van hun dierbare of cliënt. Bovendien ken ik de weg in de huidige financiële en digitale jungle met alle wetten en regels: gemeente, belastingdienst, UWV enz.

Wat doet een bewindvoerder

Als bewindvoerder regel ik de financiën en de administratie. Ik beheer de rekeningen en als dat mogelijk is coach ik je bij het zelfredzaam worden. Bij financiële problemen inventariseer ik de schuldenlast en tref ik betalingsregelingen.

Wat is beschermingsbewind?

Waarom beschermingsbewind?

Als iemand niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. Het doel is de financiële belangen beschermen, en misbruik van de situatie door anderen voorkomen.

Wat betekent onder bewind staan?

Als je onder bewind staat mag je niet meer zelf beslissen over je goederen en vermogen, voor je financiën heb je een bewindvoerder. Je blijft wel handelingsbekwaam en mag dus nog steeds andere beslissingen nemen. Je mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – wel zelf een testament maken, maar niet je huis verkopen.

Wat is een bewindvoerder?

Als bewindvoerder behartig ik de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. Als bewindvoerder beslis ik, als dat kan in overleg, over zijn goederen en vermogen. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning. 

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Niet alleen de rechthebbende zelf, maar ook anderen kunnen bewind aanvragen:

 • De echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
 • Bloedverwanten in de rechte lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen) en in de zijlijn (broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten) tot en met de vierde graad.
 • Degene die ingevolge artikel 253 sa of 253t het gezag uitoefent over de rechthebbende.
 • Een voogd, curator of mentor.
 • Het OM.
 • De instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of begeleid.
 • Het college van B&W als er sprake is van verkwisting of problematische schulden.

Hoe vraag je beschermingsbewind aan?

Je kiest een bewindvoerder, die de aanvraag vervolgens voor je regelt. De kantonrechter beoordeelt het verzoek. Dit duurt maximaal 4 tot 6 weken.

Wat mag de bewindvoerder doen?

Als bewindvoerder behartig ik de vermogensbelangen van de onder bewind gestelde persoon. Ik kan ook andere belangen behartigen, tenzij de rechtbank dit bij benoeming specifiek heeft uitgesloten (art. 1:410 lid 4 BW). Voor sommige zaken, bijvoorbeeld een huis verkopen, is een machtiging van de kantonrechter nodig.

Wanneer en hoe eindigt het bewind?

Het bewind eindigt:

 • Automatisch bij tijdelijk bewind (als de termijn eindigt).
 • Automatisch als de rechthebbende overlijdt.
 • Als de rechthebbende weer voor zichzelf kan zorgen (eventueel met hulp van anderen) of als voortzetting van het bewind niet zinvol is. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel dan wel eerst opheffen.

Wat doet een bewindvoerder?

Ik vraag bewind aan

 • de hele aanmeldprocedure voor beschermingsbewind / afwezigheidsbewind

Ik regel de administratie

 • Bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag en andere mogelijke toeslagen aanvragen bij de belastingdienst
 • Verzekeringen (WA-, uitvaart-, en inboedelverzekeringen o.a.) aanvragen
 • Jouw nota’s bij de zorgverzekeraar declareren
 • Eenvoudige belastingaangifte verzorgen
 • Lopende overeenkomsten opzeggen
 • Nieuwe overeenkomsten sluiten

Ik regel je financiën

 • Budgetplan opstellen
 • Bankrekeningen beheren
 • Een beheerrekening openen en zorgen dat jouw inkomen daar voortaan op terecht komt
 • Weekgeld aan jou betalen
 • Alle vaste lasten en rekeningen betalen
 • Jouw belastingaangifte verzorgen

Ik help je met je schulden

 • Je schuldenlast inventariseren
 • Betalingsregelingen treffen
 • Een schuldenregeling of kwijtschelding bij de gemeente aan vragen

Ik kan je ondersteunen

 • Ik help je financieel zelfredzaam te worden, als dat mogelijk is
 • Ik ga met je mee naar de kantonrechter
 • We hebben telefonisch contact

De voordelen van beschermingsbewind

Voor cliënten

 • Ik ben onafhankelijk en werk in het belang van mijn cliënt.
 • Ik ken de weg in de huidige financiële en digitale jungle met alle wetten en regels: gemeente, belastingdienst, UWV enz.
 • Ik kan helpen met de weg naar schuldhulpverlening.
 • Ik leg elk jaar voor elke cliënt verantwoording af bij de rechter.
 • Ik word elk jaar gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau (CBM) van de rechtbank.
 • Ik ben bereikbaar via telefoon, mail, post en Whatsapp. En ik kom één keer per jaar persoonlijk met je de stand van zaken doorspreken.
 • Ik werk transparant. Je krijgt inloggegevens voor Onview, waar je precies kunt zien wat er met jouw geld gebeurt.

Voor mantelzorgers

 • Geen omkijken meer naar al die administratieve en financiële klussen.
 • Meer vertrouwen van familieleden in een onpartijdige bewindvoerder.
 • Het geld van je dierbare is veilig.

Voor hulp- en zorgverleners

 • Geen omkijken naar de financiële zaken van jouw cliënt. Daar wordt goed voor gezorgd.

Contact

Kortom, ik neem financiële zorgen uit handen! Wil je meer weten over wat ik voor jullie kan betekenen als bewindvoerder? Heb je vragen?

Menu