Afwezigheidsbewind

Wat is afwezigheidsbewind

Bij vermissing van een dierbare zijn er een heleboel praktische financiële zaken te regelen die je als zaakwaarnemer niet kunt doen. Als bewindvoerder beheer ik het vermogen van de vermiste en help ik de achterblijvers bij alles wat er op ze af komt.

Voordelen van een bewindvoerder

Omdat ik als bewindvoerder door de rechter ben aangesteld ben ik wettelijk bevoegd om de financiële zaken te regelen uit naam van de vermiste en daarmee achterblijvers te helpen met alles waarmee ze op dit gebied geconfronteerd worden.

Wat doet een bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt de vermogensbelangen van de vermiste. Ik beheer de bankrekeningen en kan contracten opzeggen. Ook kan ik een verklaring van vermoedelijk overlijden aanvragen.

Wat is afwezigheidsbewind?

Wat is afwezigheidsbewind?

Wanneer iemand vermist is, kunnen achterblijvers een zaakwaarnemer benoemen. Die kan de meest noodzakelijke dingen regelen, maar niet alles. Voor veel dingen heb je bij zaakwaarneming medewerking van de andere partij nodig. Als je bijvoorbeeld een abonnement van jouw vermiste dierbare wil opzeggen is de uitgever niet verplicht om de opzegging te accepteren. Voor financiële beslissingen is altijd een bewindvoerder nodig. 
Je kunt als achterblijver afwezigheidsbewind aanvragen over het vermogen van de vermiste.

Wat is het doel van afwezigheidsbewind?

Het doel is het beschermen van de financiële belangen van de vermiste en het regelen van alle juridische en financiële gevolgen van de vermissing waarmee achterblijvers geconfronteerd worden.

Wie kan afwezigheidsbewind aanvragen?

De bewindvoerder wordt benoemd op verzoek van jou als belanghebbende. Dit zijn onder meer de achtergebleven gezins- en familieleden, schuldeisers, mede-erfgenamen en ook de vermoedelijke erfgenaam. Je moet aantonen dat jouw belangen de benoeming van een bewindvoerder noodzakelijk maken. Ook het Openbaar Ministerie kan de benoeming van een bewindvoerder verzoeken.

Hoe vraag je afwezigheidsbewind aan?

Je kiest een bewindvoerder, die de aanvraag vervolgens voor je regelt. De kantonrechter beoordeelt het verzoek.

De voordelen van beschermingsbewind

Voor de achterblijvers

 • Ik kan vermogensbelangen behartigen van de vermiste.
 • Ik kan lopende overeenkomsten opzeggen.
 • Ik kan nieuwe overeenkomsten sluiten.
 • Ik kan bank- en girorekeningen van de vermiste beheren.
 • Ik kan de verklaring van vermoedelijk overlijden aanvragen.
 • Ik kan ook andere dan vermogensbelangen behartigen, tenzij de rechtbank dit bij benoeming specifiek heeft uitgesloten (art. 1:410 lid 4 BW).

Algemeen

 • Ik ben onafhankelijk en werk in het belang van de vermiste.
 • Ik ken de weg in de huidige financiële en digitale jungle met alle wetten en regels: gemeente, belastingdienst, UWV enz.
 • Ik leg elk jaar voor elke cliënt verantwoording af bij de rechter.
 • Ik word elk jaar gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau (CBM) van de rechtbank.
 • Ik ben bereikbaar via telefoon, mail, post en Whatsapp. En ik kom één keer per jaar persoonlijk de stand van zaken doorspreken.
 • Ik werk transparant.

Wat doet een bewindvoerder?

Wat kan de bewindvoerder doen?

Een bewindvoerder kan:

 • Vermogensbelangen behartigen van de vermiste
 • Lopende overeenkomsten opzeggen
 • Nieuwe overeenkomsten sluiten
 • Bankrekeningen van de vermiste beheren
 • Verklaring van vermoedelijk overlijden aanvragen
 • Andere dan vermogensbelangen behartigen, tenzij de rechtbank dit bij benoeming specifiek heeft uitgesloten (art. 1:410 lid 4 BW)

De bewindvoerder kan geen hoogst persoonlijke zaken van de vermiste regelen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een echtscheiding. Wil de bewindvoerder registergoederen vervreemden (zoals een huis verkopen), dan heeft hij een machtiging van de kantonrechter nodig.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt zo snel mogelijk na benoeming voor een boedelbeschrijving. Deze moet binnen acht maanden ingediend worden bij de rechtbank. 
Ook moet er een boedelbeschrijving worden opgemaakt als de vermiste door schenking, erfopvolging of making vermogen krijgt. 
De bewindvoerder mag alle handelingen verrichten die hij noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht voor zover de wet niet anders bepaalt. 
De bewindvoerder dient jaarlijks bij de griffie van de rechtbank een rekening in van het bewind over de goederen. Een afschrift van de periodieke rekening blijft op de griffie van de rechtbank.

Wanneer en hoe eindigt het bewind?

Het bewind eindigt:

 • Als de vermiste weer terecht is, door opzegging door de vermiste aan de bewindvoerder (opzegtermijn van een maand).
 • Wanneer de dood van de vermiste komt vast te staan, al dan niet door een verklaring van vermoedelijk overlijden.

Contact

Kortom, ik neem financiële zorgen uit handen! Wil je meer weten over wat ik voor jullie kan betekenen als bewindvoerder? Heb je vragen?

Menu